พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องไทยธรรม และพานพุ่มดอกไม้พระราชทาน ถวายแด่ พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธัมโม)

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องไทยธรรม และพานพุ่มดอกไม้พระราชทาน ถวายแด่ พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 72 ปี พรรษา 52 ณ วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Translate »