การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครTranslate »