กงสุลใหญ่ สส.เวียดนาม ประจำขอนแก่น เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับท่าน ชู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะ ในโอกาสขอเข้าพบ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ กุลสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย (ท่านฟาน จี๋ ถั่น) ขอบคุณท่านอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (สมัยดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองนครพนม) เนื่องจากมีผลงานโดดเด่นและมีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมสร้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทยและเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างเวียดนามและไทย

Translate »