พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงหนองหาร

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงหนองหาร โดยเป็นประธานและมอบนโยบาย ในการประชุมแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงหนองหาร และความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนหลักการพัฒนาหนองหาร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต โรงพยาบาลสกลนคร พร้อมลงพื้นที่ดูสภาพโดยรอบบึงหนองหาร ชมนิทรรศการความคืบหน้าของโครงการ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ด้วย

Translate »