ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกสังเกตการณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 10.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พ.ต.อ.โชคชัย อินทนิล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ปลัดจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจการเลือกตั้ง จ่าจังหวัดสกลนคร ออกสังเกตการณ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้คำแนะนำการปฏิบัติตน รณรงค์ฉีดวัคซีน รวมทั้งการดำเนินการมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หน่วยเลือกตั้งบ้านพังขว้างเหนือ ม.2 (วัดโพธิ์ศรีสุธาราม) ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร หน่วยเลือกตั้งบ้านม่วงคำ ม.3 (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) ต.ม่วงไข่ อ.พังโคนหน่วยเลือกตั้งบ้านดอนม่วย ม.6 (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม

Translate »