จังหวัดสกลนคร จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 วันที่ 20 เมษายน 2563 จังหวัดสกลนคร จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น ประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาล ทั้ง 18 แห่งในจังหวัดสกลนคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

            สำหรับจังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเลนส์ใส (Face Shield) จำนวน 120 ชิ้น และชุดป้องกันร่างกาย (Disposible Safety coverall) จำนวน 50 ชิ้น เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จารุวัฒน์ ราชัย
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »