ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะลงพื้นที่สำรวจร้านค้า และห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกักตุน และจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจร้านค้า และห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ที่ร้านเล้งเส็ง ซูปเปอร์สโตร์ ห้างสรรพสินค้าสยามแม็คโคร สกลนคร และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สกลนคร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่สูงเกินควร

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »