ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร: 042 711763

E-mail: sakonnakhon@moi.go.th

Translate »