พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงหนองหาร

วันเสาร์ที่ 13 พ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันพุธที่ 10 พฤศ…

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

การแต่งตั้งผู้รั…

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 31…

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 51/2564 เรื่อง มาตรการเข้าพักในโรงแรม หรือสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 50/2564 เรื่อง การรายงานตัวและมาตรการสำคัญสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 49/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 8/2564 เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องไทยธรรม และพานพุ่มดอกไม้พระราชทาน ถวายแด่ พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธัมโม)

วันเสาร์ที่ 30 ต…

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 48/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (แก้ไขเพิ่มเติม)

Translate »