จังหวัดสกลนครตรวจแนะนำและตรวจความพร้อม ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร และร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้าเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 16 พ…

ผู้แทนกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 16,800 ลิตร ให้กับจังหวัดสกลนคร เพื่อบรรเทาผลกระทบการขาดแคลนแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 พร้อมกันทั้ง 4 แห่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

จังหวัดสกลนคร มอบหน้ากากผ้าแก่สถานประกอบกิจการ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ป้องกันโควิด 19

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะลงพื้นที่สำรวจร้านค้า และห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกักตุน และจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร

จังหวัดสกลนครจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสกลนคร

Translate »