รายงานการเงินของจังหวัดสกลนคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์

สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563

จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ 25&n…

จังหวัดสกลนคร มอบหน้ากากผ้าแก่สถานประกอบกิจการ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ป้องกันโควิด 19

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะลงพื้นที่สำรวจร้านค้า และห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกักตุน และจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

Translate »