คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ 2 มีนาคม …

จังหวัดสกลนคร ตรวจความพร้อมทรัพยากร และปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

วันที่ 28 กุมภาพ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์

วันที่ 26 กุมภาพ…

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตรวจโครงการขอรับงบกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา

วันที่ 24 กุมภาพ…

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

กรมกิจการผู้สูงอ…

“4 ข้อต้องรู้” ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อ.กุสุมาลย์

วันที่ 20 กุมภาพ…

Translate »