จังหวัดสกลนครจัดประชุมดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสกลนคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายพูนศักดิ์ วาณ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการโครงการเราชนะ

ผู้ว่าราชการจังห…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา ที่ อ.พรรณานิคม

วันที่ 29 ม.ค. 2…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดการฝึกอบรมโครงการ“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/2 ที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 มกราคม…

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 22 มกราคม…

จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 วันที่ 18 มกราค…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก

วันพุธที่ 13 มกร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตลาดสด และด่านตรวจหลัก (24 ชม.) เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 10 ม.ค.25…

จังหวัดสกลนคร เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด –19 อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง

จ.สกลนคร มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 28 ธันวาค…

Translate »