พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ 25&n…

จังหวัดสกลนคร มอบหน้ากากผ้าแก่สถานประกอบกิจการ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ป้องกันโควิด 19

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะลงพื้นที่สำรวจร้านค้า และห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกักตุน และจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร

จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันที่ 31 มีนาคม…

คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดทำ ติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และศึกษาดูงานที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 มีนาคม…

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ 2 มีนาคม …

จังหวัดสกลนคร ตรวจความพร้อมทรัพยากร และปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

วันที่ 28 กุมภาพ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์

วันที่ 26 กุมภาพ…

Translate »