ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร

วันที่ 8 เมษายน …

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก

วันพุธที่ 13 มกร…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตลาดสด และด่านตรวจหลัก (24 ชม.) เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 10 ม.ค.25…

จังหวัดสกลนคร เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด –19 อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง

เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับ ร.3พัน 1 Big Cleaning บขส. แห่งที่ 2 ป้องกัน โควิด-19

 วันที่&nbs…

กองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ณ ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนองหมากเฒ่า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร

วันที่ 11 มิถุนา…

จังหวัดสกลนครตรวจแนะนำและตรวจความพร้อม ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร และร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้าเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 16 พ…

ผู้แทนกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 16,800 ลิตร ให้กับจังหวัดสกลนคร เพื่อบรรเทาผลกระทบการขาดแคลนแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 พร้อมกันทั้ง 4 แห่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

Translate »