ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประดับเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครูบรรจุใหม่ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2563

ที่ห้องพระธาตุเช…

ป.ป.ช.สกลนคร จับมือภาคีเครือข่ายเปิด Mobile Clinic “คลินิกสุจริต” ป้องปรามทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันที่่ 6 พฤศจิก…

จังหวัดสกลนคร จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน

วันที่ 5 พฤศจิกา…

จังหวัดสกลนครจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 ต…

จังหวัดสกลนคร จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รุ่นที่ 2 ยกระดับความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 วันที่ 15 กันยา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

นที่ 12 สิงหาคม …

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 28 กรกฎาค…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายมนต์สิทธิ์ ไพ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทานนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เทสกเจดีย์ ณ วัดถ้ำขาม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม

นที่ 25&nbs…

คณะกรรมาธิการฯ บริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานลุ่มน้ำสงคราม และหนองหาร

ที่ห้องประชุมศาล…

Translate »