จังหวัดสกลนคร รวมพลังจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกบริเวณลำห้วยพุงหลง ป้องกันการพังทลายของคันดิน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามโครงการพลังประชารัฐและจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร ปี 2563 ที่บริเวณลำห้วยพุงหลง บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน จิตอาสาพระราชทาน มูลนิธิ และอาสาสมัคร ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก และพันธุ์ไม้ต่างๆ ระยะทางยาวกว่า 600 เมตร และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ 

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 พร้อมกันทั้ง 4 แห่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

จังหวัดสกลนคร มอบหน้ากากผ้าแก่สถานประกอบกิจการ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ป้องกันโควิด 19

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะลงพื้นที่สำรวจร้านค้า และห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกักตุน และจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร

จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันที่ 31 มีนาคม 2563 จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์

คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดทำ ติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และศึกษาดูงานที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายนิยม เวชกามา ประธานคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดทำ ติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม หนองหาร ลำน้ำพอง และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ร่วมประชุมกับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ 2 มีนาคม 2563 จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” จังหวัดสกลนครประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

Translate »